MOW w Cerekwicy Nowej

Wycieczka profilaktyczno-edukacyjna do Korliny Kłodzkiej
9-11.11.2017
Uczennice Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej wraz z opiekunami wzięły udział w trzydniowej wycieczce do Kotliny Kłodzkiej. Zwiedzanie ziemi kłodzkiej rozpoczęła wizyta w Kopalni Złota w Złotym Stoku, a w szczególności - w owianej tajemniczą legendą sztolni Gertrudy oraz spacer wykutym na najwyższej kondygnacji chodnikiem o niezwykle ponurej historii zwanym Chodnikiem Śmierci. Kolejną atrakcją był pokaz i wybijanie pamiątkowych monet oraz sztabek. Równie ciekawym punktem wycieczki było zwiedzanie monumentalnej i wspaniałej twierdzy Kłodzko. Wędrówka labiryntem korytarzy minerskich rozciągających się pod stokiem bojowym twierdzy dostarczyła dziewczętom niezapomnianych wrażeń. Interesującym punktem wycieczki była Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, która jest jedną z najdłuższych jaskiń sudeckich, a zarazem najdłuższą i najgłębszą jaskinią w Polsce. Niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej również wzbudziły ogromne zainteresowanie uczennic. Niewątpliwie niezatartym wspomnieniem pozostanie dla wszystkich uczestników wycieczki wizyta w Kaplicy Czaszek w Czermnej, której ściany i sklepienie pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich. Czymże byłaby wycieczka do Kotliny Kłodzkiej bez wędrówki w góry? Mimo, iż pogoda nieszczególnie dopisała tego dnia, do skutku zdobywały zdobyły najwyższy szczyt Gór Stołowych - Szczeliniec Wielki.


K.K.