MOW w Cerekwicy Nowej

Wybory do SU
13.10.2017


W dniu 13 października 2017r przeprowadzono wybory do Rady SU. Uprawnionych do głosowania było 90 osób, głosowało 79 osób tj. 87,77 %. Wybory zostały przeprowadzone według demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe. Do Rady Samorządu Uczniowskiego Większością głosów zostały wybrane: Izabela Koman - przewodnicząca 60 głosów Natalia Kowalska - zastępca 46 głosów Natalia Sporzecka - sekretarz 43 głosy Nowo wybranej Radzie SU gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Była przewodnicząca SU- Klaudia Górska Zespół d.s. idei samorządności.

U.K.