MOW w Cerekwicy Nowej

Lekcja techniki i bezpieczeństwa w gastronomii w OSP w Cerekwicy.
25.09.2017


Dzięki uprzejmości drucha K. Kuczerawy, w czasie lekcji techniki i bezpieczeństwa w gastronomii uczennice mogły zapoznać się z zasadami postępowania w czasie pożaru oraz wypróbować działanie gaśnic.

J.K.