MOW w Cerekwicy Nowej

Sprzątanie świata - Polska 2017 "Nie ma śmieci - są surowce "!
15.09.2017
Wzorem lat ubiegłych nasza placówka aktywnie włączyła się w tegoroczną akcję "Sprzątanie świata". 15 września po zajęciach szkolnych wszystkie grupy wychowawcze porządkowały wyznaczony teren , począwszy od miejsc wokół Ośrodka po okoliczne tereny, w tym obrzeża dwóch najbliższych lasów. Akcja ta jak zwykle poprzedzona była zajęciami o tematyce proekologicznej, mającymi na celu budowanie świadomości ekologicznej, naukę selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych.

J.W.