MOW w Cerekwicy Nowej

Harcerze na nieprzetartym szlaku - PRZEDBORÓW
30.05-1.06.2017
Harcerze na nieprzetartym szlaku - XXXIX Zlot Harcerski - PRZEDBORÓW Ponad stu druhów i instruktorów zjechało na trzy dni do malowniczo położonego Ośrodka "Caritas" w Przedborowie, by wziąć udział w 39 Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku Południowej Wielkopolski. Przy organizacji wydarzenia siły połączyły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie i Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów. Organizacja powstała 55 lat temu i podlega ZHP. Tegoroczny zlot, odbywający się od 30 maja do 1 czerwca był już 39 w historii. W jego programie znalazły się m.in. grę terenową, dyskotekę, zajęcia integracyjne, spotkania z policjantami, strażakami i Siostrami Nazaretankami, Festiwal Piosenki Harcerskiej, a punktem kulminacyjnym było środowe ognisko z udziałem starosty Lecha Janickiego i innych gości reprezentujących władze samorządowe gminy i powiatu. -Taki zlot to dla nich namiastka życia harcerskiego - mówi o uczestnikach Lidia Góralska, zastępca kierownika Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Wielkopolskiej. Takie zloty powodują integrację wśród drużyn harcerskich, uczą samodzielności, odpowiedzialności za drugą osobę. W zlocie udział brały kilkuosobowe reprezentacje drużyn nieprzetartego szlaku z Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna, Kalisza, Borzęciczek, Konarzewa, Jarocina, Pleszewa, Kępna, Cerekwicy, Zdun i Ostrzeszowa. Drużynę Harcerską z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej reprezentowało 7 harcerek, z których 6 złożyło Przyrzeczenie Harcerskie. Doroczne zloty, organizowane każdorazowo przez inną drużynę, są podsumowaniem całorocznej harcerskiej pracy. Kolejny Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Południowej Wielkopolski zaplanowany jest już za rok w Cerekwicy.

G.W.