MOW w Cerekwicy Nowej

Druga część zajęć promujących zawód kelner/kelnerka, "Mój wybór i mój sukces"

23 maja 2017 r. od godz. 8.20 do 10.20 odbyła się druga część zajęć promujących zawód kelner/kelnerka, w których udział wzięło 10 uczennic klasy III A. Zajęcia realizowane były w ramach zadania Mój wybór - Mój sukces, miały na celu: zwrócenie uczennicom uwagi na zawód kelnera, stworzenie uczennicom możliwości i warunków dokonywania wyborów związanych z dalszym kształceniem zawodowym. Uczennice podczas zajęć brały aktywny udział - przygotowały scenki rodzajowe z pracy kelnera ( przywitanie gości, zaproszenie ich do stolika, podanie karty z menu, podawanie rachunku). Obsługiwały zaproszonych gości, podawały herbatę, kawę, ciasteczka.

U.K.