MOW w Cerekwicy Nowej

"Mój wybór i mój sukces"

W czwartek 18 maja w ramach realizacji zadania "Mój wybór i mój sukces" odbyła się pierwsza część zajęć promujących zawód kelnera/kelnerki. W zajęciach uczestniczyło 11 uczennic klasy trzeciej B.

U.K.