MOW w Cerekwicy Nowej

TO CO NAS ŁĄCZY JEST SILNIEJSZE NIŻ TO CO NAS DZIELI

16-21.11.2016 r.

Od 16 do 21 listopada w naszym ośrodku rozkwitała atmosfera życzliwości i tolerancji. Dziewczęta chętnie propagowały idee równości, jedności i solidarności tworząc w każdym budynku internatu drzewa tolerancji i życzliwości, nosząc uśmiechnięte słoneczka życzliwości i biorąc aktywny udział w pogadance związanej z prawami człowieka i zagadnieniem tolerancji.

A.Ś E.M. M.K.