MOW w Cerekwicy NowejSpotkanie z panią Marią Łuczak - Sobocką
27.10.2016 r.

Motto spotkania - cyt. z wiersza Adama Asnyka " Do młodych" "Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść; Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć!" 27 października uczennice naszego gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z p. Marią Łuczak - Sobocką z Łukaszewa. Pani Sobocka opowiedziała o latach okupacji na Ziemi Jarocińskiej. Uczennice dowiedziały się, że zaraz po wkroczeniu Niemców do Jarocina w dniu 6 września 1939 r., w każdej gminie wybierano 10 do 15 zakładników, którzy mogli zostać rozstrzelani. Wśród zakładników był ksiądz kanonik z Jaraczewa Stefan Krysiński i nauczyciel z Wojciechowa pan Stefan Walerowicz. W wielu miastach, m.in. w Kórniku, Śremie, Gostyniu dokonano publicznych egzekucji zakładników w celu zastraszenia Polaków. Następnie pani Sobocka opowiedziała o pobycie w obozie przejściowym w Cerkwicy. W Cerkwicy (Internierungslager - Zerkheim) został utworzony pierwszy w Wielkopolsce obóz przejściowy dla Polaków wysiedlanych do Generalnej Guberni . Obóz ten funkcjonował przez 6 tygodni (od 26 X 1939 r. do 9 XII 1939 r.), przebywało w nim około 270 osób z całego powiatu. Osadzonym w obozie Polakom dokuczały głównie ciasnota, brak właściwego wyżywienia oraz poczucie bezczynności i niepewności co do dalszego losu. 9 XII 1939 r. osadzeni w Cerkwicy ( 251 osób) zostali przewiezieni do Jarocina i wraz z Polakami z innych obozów przejściowych ( 1202 osoby) pociągiem wywiezieni do Poznania , a następnie do Generalnej Guberni. Wśród wysiedlonych była pani Maria Łuczak-Sobocka i jej rodzina. W GG nikt na Polaków nie czekał, sami musieli poszukać pracy i mieszkania. Było to pierwsze wysiedlenie z powiatu jarocińskiego. Podczas spotkania dziewczęta oglądały historyczne fotografie i zapoznały się z Regulaminem niemieckiego obozu przejściowego w Cerekwicy. Pani Maria opowiedziała również legendę, która wyjaśnia pochodzenie nazwy miejscowości - Cerekwica. Historia II wojny światowej opowiedziana przez świadka i uczestnika tamtych wydarzeń przybliżyła młodym Polkom okrucieństwo II wojny światowej. Uczennice podziękowały pani Marii Sobockiej za niecodzienną lekcję historii.

K.S.