MOW w Cerekwicy NowejWyniki wyborów do SU
6.10.2016 r.

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU WYCHOWNEK ROK SZKOLNY 2016/2017 W czwartek 06 października 2016 r. w naszym Ośrodku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Za uprawnionych do głosowania uznano zgodnie z Regulaminem Samorządu: wychowanki obecne w Ośrodku i pracowników pedagogicznych. Spośród uprawnionych 93 osób, do głosowania przystąpiły 73 osoby (frekwencja 78%). Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały opiekunki Samorządu: M. Ratajczak, Jolanta Mejzińska, U. Kuczerawa oraz komisja wyborcza w składzie: Oliwia kl. III A, Marta kl. III A. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz Regulaminem wyborów do SU w roku szkolnym 2016/2017 W skład Rady SU wchodzą cztery uczennice z największą liczbą uzyskanych głosów, są to: Klaudia klasa III B - 61 głosów, Natalia klasa II B - 52 głosy, Karolina klasa I ZSZ - 51 głosów, Klaudia klasa I ZSZ - 48 głosów. Przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego została wybrana uczennica z największą ilością otrzymanych głosów Klaudia, a następnie kolejno: zastępcą przewodniczącej Natalia, sekretarzem Karolina, skarbnikiem Klaudia. Nowo wybranym przedstawicielkom Samorządu Uczniowskiego, w imieniu całej społeczności naszej Placówki, życzymy owocnej pracy oraz zrealizowania obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej.

U.K., M.R., J.M.