MOW w Cerekwicy Nowej
"Wolontariat w Radlinie"
23.04.2016r.

W dniu 23.04.2016r., w godzinach popołudniowych szesnaście wychowanek naszego Ośrodka, pod opieką p. Krzysia i p. Roberta uczestniczyło w wolontariacie dla bezdomnych zwierząt w Radlinie. Celem wyjazdu było udzielenie bezinteresownej pomocy poszkodowanym przez ludzi i los zwierzętom. Po przybyciu na miejsce i zapoznaniu się z terenem oraz regulaminem panującym w schronisku, udałyśmy się szybko do prac porządkowych. Wspólnie stwierdziłyśmy, że schronisko dla bezdomnych zwierząt to chyba najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej bezduszności. W tej sytuacji nieoceniona jest pomoc wolontariuszy, za którą bardzo serdecznie podziękował nam pan Maciej Troiński - kierownik schroniska w Radlinie.

K.B.