MOW w Cerekwicy Nowej
"Nasza Mała Ojczyzna"
14.03.2016 r.

14 marca 2016 r. Społeczność naszej placówki uczestniczyła w prelekcji pod hasłem "Nasza Mała Ojczyzna", którą przeprowadzili zaproszeni goście, pani Krystyna Roszak - dyrektor Gminnej Biblioteki w Jaraczewie oraz pan Teodor Grobelny - radny powiatowy. Tematem przewodnim spotkania była historia Powstania Wielkopolskiego. W tematykę prelekcji, wprowadziła nas przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Żaneta, która pod koniec słowa wstępnego przytoczyła, jakże wymowny, fragment wiersza Cypriana Norwida "... Żal mi bardzo was o! postępowi,
Którzy zniweczyć chcecie przeszłość całą Tylko że, aby drogą mierzyć przyszłą Trzeba koniecznie pamiętać skąd się wyszło..."

J.M., U.K., M.R.