MOW w Cerekwicy Nowej
Pamięć o Powstańcach Wielkopolskich 15.01.2016 r.

Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego naszej placówki rokrocznie czczą pamięć o Powstańcach Wielkopolskich w tym celu, wraz z radnym powiatowym p. Teodorem Grobelnym, udały się na cmentarz w Cerekwicy, oddając hołd pochowanym tutaj Powstańcom zapaliły znicze na ich grobach.

U.K.