MOW w Cerekwicy Nowej
27.11.2015 r.
I Konkurs Fotograficzny "Przyroda w obiektywie"

W piątek, 27 listopada 2015 roku, w sali Biblioteki Publicznej w Jaraczewie odbyło się podsumowanie I Konkursu Fotograficznego "Przyroda w obiektywie". Akcja ta miała na celu promocję postaw i zachowań przyjaznych dla natury, a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającego świata. Konkurs rozpoczął się 3 października podczas wycieczki przyrodniczej z okazji Europejskich Dni Ptaków 2015. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół Gminy Jaraczewo, o czym świadczy liczba nadesłanych zdjęć oraz oddane głosy. W piątek, 27 listopada 2015 roku, w sali Biblioteki Publicznej w Jaraczewie odbyło się podsumowanie I Konkursu Fotograficznego "Przyroda w obiektywie". Akcja ta miała na celu promocję postaw i zachowań przyjaznych dla natury, a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającego świata. Konkurs rozpoczął się 3 października podczas wycieczki przyrodniczej z okazji Europejskich Dni Ptaków 2015. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół Gminy Jaraczewo, o czym świadczy liczba nadesłanych zdjęć oraz oddane głosy. Piątkowe spotkanie podsumowujące rozpoczęła pani Katarzyna Roszak - dyrektorka biblioteki, która ciepło powitała organizatorów, laureatów i rodziców. Serdecznie podziękowała za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg konkursu oraz podkreśliła olbrzymie zaciekawienie taką formą rywalizacji. Głosowanie na wybrane fotografie miało miejsce na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie oraz w budynku biblioteki, gdzie stała urna, do której w zamian za wypożyczoną książkę można było wrzucić swój głos. Punktem kulminacyjnym spotkania było ogłoszenie wyników konkursu. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły następujące uczennice: Dagmara Nowak ze Szkoły Podstawowej z Wojciechowa, Wiktoria Pogoda i Magdalena Bożejewicz z Gimnazjum z Cerekwicy oraz Monika Góralczyk i Patrycja Daszczyk z Gimnazjum z Jaraczewa. Natomiast największą liczbę głosów zdobyły i na podium stanęły: I miejsce: Klaudia Hyżyk - Szkoła Podstawowa w Wojciechowie (474 głosy) II miejsce: Julia Roszak - Szkoła Podstawowa w Goli (440 głosów) III miejsce: Julia Szymczak - Gimnazjum w Jaraczewie (372 głosy). Organizatorzy składają wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie serdeczneGRATULACJE ! Na uwagę zasługuje zmysł artystyczny młodych fotografów oraz niezwykłe uchwycenie piękna naszej małej ojczyzny. Zachęcamy do brania udziału w kolejnych fotograficznych, przyrodniczych i czytelniczych akcjach!