MOW w Cerekwicy Nowej
13.10.2015 r.
"Dopalacze niszczą życie…"

Czym są środki psychoaktywne? Jakie konsekwencje może nieść ze sobą ich zażywanie? Tematykę niebezpieczeństw związanych z dopalaczami i narkotykami przybliżył 13.10.15 r. naszym wychowankom gość: p. Hanna Jędrzejewska - kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" w Lesznie. Po projekcji filmu traktującego o niszczycielskiej sile dopalaczy podopieczne miały okazję wysłuchać prelekcji "ku przestrodze" oraz autentycznych historii o życiu w nałogu i walce z nim.

M.G., M.K.