MOW w Cerekwicy Nowej
12.10.2015 r.
Wybory do Rady Samorządu Wychowanek 2015/2016

W poniedziałek 12 października 2015 r. odbyły się wybory do Rady SU, poprzedziła je kampania wyborcza, podczas której osiem kandydatek do Rady Samorządu, przygotowało plakaty wyborcze, w treści których umieściły hasła oraz propozycje działań na rzecz samorządu. .Za uprawnionych do głosowania uznano zgodnie z Regulaminem Samorządu: wychowanki obecne w Ośrodku 52 osoby i pracowników pedagogicznych 48 osób. Spośród uprawnionych 100 osób, do głosowania przystąpiło 80, frekwencja wyniosła 80% Wybory zostały przeprowadzone według demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Daria Sz., Magdalena B., Natalia M., Aleksandra K., Natalia K., przewodnicząca komisji - Monika G. oraz panie J. Mejzińska, M. Ratajczak i U. Kuczerawa. W wyniku wyborów Zgodnie z Regulaminem Samorządu Wychowanek w roku szkolnym 2015/2016 do Rady SU weszły 4 osoby z największą liczbą uzyskanych głosów, są to: Żaneta O., z liczbą głosów 57, Karolina W., 49 głosów, Paula T., 45 głosów, Klaudia Górska 42 głosy. Przewodnicząca komisji: Monika G.

U.K.