MOW w Cerekwicy Nowej
2-5.10.2015 r.
"Róża Wiatrów" w Kotlinie.

Europejskie Dni Ptaków 2015 Dnia 3 października 2015 roku uczniowie szkoły podstawowej z Wojciechowa oraz gimnazjaliści z Cerekwicy i Jaraczewa wzięli udział w Europejskich Dniach Ptaków 2015. Jest to międzynarodowe wydarzenie świętowane w 40 krajach, co roku w pierwszy weekend października. Celem EDP jest przybliżenie różnorodności ptaków, bogactwa ich gatunków, zajmowanych siedlisk i różnych zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w czasie wędrówki. Powitanie uczestników odbyło się w Łobzie, gdzie przedstawiono zaproszonych gości i cele wycieczki. Gościem specjalnym sobotniego spotkania była p. Katarzyna Roszak - dyrektor Biblioteki Publicznej w Jaraczewie. Natomiast przyrodniczą wycieczkę poprowadził p. Jacek Pietrowiak - ornitolog, pasjonat, przedstawiciel OTOPu i pracownik Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Październikowe słońce zachęcało do pieszej wyprawy malowniczą drogą w stronę Panienki. Uczniowie zaobserwowali hałaśliwe wróble oraz mazurki z charakterystyczną plamką po boku głowy; spore stadko szpaków i przelatujące sierpówki, a po drodze przed nami zgrabnie przeskakiwała dzierlatka. Im bliżej lasu, tym więcej pojawiało się na niebie czarnych kruków. P. Pietrowiak opowiedział, że widział tu stado liczące około 200 osobników, co w Wielkopolsce jest niezwykle rzadkie. Wysoko nad naszymi głowami krążył drapieżnik, trudno go było rozpoznać, jednak z pomocą specjalisty ornitologa oznaczono krogulca. Wśród zarośli, z gałązki na gałązkę, przeskakiwały żółte charakterystyczne trznadle, a na niebie pojawiły się dwa skowronki. Gdy usłyszeliśmy cilp-calp pierwiosnka poczuliśmy się jakby to była wiosna. Blisko lasu leciało siedem gołębi grzywaczy, a na zalewie w Panience pływały dwa łabędzie nieme. W pięknej scenerii, wśród zieleni drzew i błękitu wody, p. Roszak odczytała wiersz Jana Brzechwy "Żuraw i czapla". Uczniowie z uwagą wysłuchali, a następnie udzielili odpowiedzi na pytania związane z tematyką utworu. Nagrodą za poprawną odpowiedź było jabłko i przyrodnicza naklejka. Kolejne zadanie, przygotowane przez opiekunów, polegało na uzupełnieniu map migracji wybranych gatunków ptaków. Na zakończenie spotkania podsumowano tegoroczne święto, uczniowie otrzymali pamiątkowe ulotki, a zaproszeni goście - podziękowania. Na głowami pojawiły się raniuszki i można było podziwiać na żywo symbol OTOPu. Na pożegnanie, nieco wyżej na niebie, przeleciało dziewięć kaczek krzyżówek. Ornitologiczne spotkanie należy uznać za wyjątkowo udane i niezwykle bogate w przyrodnicze obserwacje i wrażenia. Dopisała piękna, iście letnia pogoda, a na zadowolonych twarzach 45 uczniów malował się uśmiech.

Agnieszka Płończak nauczyciel Gimnazjum w Jaraczewie