MOW w Cerekwicy Nowej

Sprzątanie świata


18.09.2015 r.

Po raz kolejny nasza placówka włączyła się w obchody międzynarodowej kampanii Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja pod hasłem "Wyprawa - poprawa" odbyła się w dniu 18 września. Wychowanki tradycyjnie porządkowały okoliczne tereny zbierając śmieci zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

J.W.