MOW w Cerekwicy Nowej

III MARATON ORTOGRAFICZNY zakończony


26.05.2015r.

Znamy już wyniki szkolnego konkursu ortograficznego. W roku szkolnym 2014/2015 uczennice w każdej klasie napisały po 6 dyktand. W każdym z nich musiały wykazać się znajomością innej zasady ortograficznej. Oto wyniki. W klasie pierwszej nie przyznano I i II miejsca, natomiast III miejsce zajęła Klaudia G. Wśród uczennic klas drugich najwyższy wynik osiągnęły Karolina D. i Magdalena Ch., które zajęły ex aequo II miejsce, III miejsce przypadło uczennicom Zuzannie F. i Natalii K. W klasach trzecich I miejsce zajęła Elwira W., która uzyskała znakomity wynik- 95% . II miejsce przypadło w udziale Dagmarze H. i Dagmarze F. III miejsca nie przyznano ze względu na niski wynik pozostałych uczennic. Wyniki MARATONU ORTOGRAFICZNEGO potwierdzają powszechną opinię, iż ortografia polska do łatwych nie należy.

K.S. i H. K.