MOW w Cerekwicy Nowej

"Znajdź właściwe rozwiązanie".


29.05.2015r.

W niedzielę 31 Maja 2015r. w budynku A, na poddaszu odbyło się spotkanie kończące tegoroczny program profilaktyczny dotyczący nikotynizmu pt.:" Znajdź właściwe rozwiązanie". 31 maja jest znakomitym dniem, gdyż właśnie tego dnia przypada Światowy dzień bez papierosa. Uczestniczkom przedstawiono akty prawne chroniące społeczeństwo przed narażeniem na dym tytoniowy, organy nakładające mandaty i wysokości mandatów za nieprzestrzeganie zakazów. Wyraźnie podkreślono placówki oświatowe, w tym Mow-y, w których również obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Wychowanki Ośrodka z poszczególnych grup wspaniale przygotowały bardzo dowcipne mini-scenki sugerujące przykre doświadczenia związane z paleniem papierosów. W ten sposób wyraziły dezaprobatę wobec palenia papierosów.

M.S.