MOW w Cerekwicy Nowej

Rajd Hufca ZHP Jarocin pod hasłem "Od parowozu do pendolino"


15-17.05.2015 r.

X Drużyna harcersko - turystyczna "NS" z MOW w Cerekwicy Nowej uczestniczyła w dniach 15-17.05.2015 r. w Rajdzie Hufca ZHP Jarocin pod hasłem "Od parowozu do pendolino". Harcerki zajęły 3 miejsce na 14 startujących drużyn z całego powiatu. Podczas zlotu dziewczęta miały okazje skonfrontować z innymi swoje umiejętności, nauczyć się nowych rzeczy i przekazać innym harcerzom swoje umiejętności. Drużyna dowiedziała się na temat historii kolei w Jarocinie, zwiedziła pałac Radolińskich, muzeum kolejnictwa i spichlerz rocka, uczestniczyła w biegu patrolowym, capstrzyku pod pomnikiem i uroczystym ognisku. Dziewczęta obejrzały pokaz laserowy i teatr ognia. Drużyna zaprezentowała się wzorowo, zarówno pod względem zachowania, jak i wiedzy i umiejętności.

G.W.