MOW w Cerekwicy Nowej

Dzień Unii Europejskiej


9.05.2015 r.

Dnia 9 maja br. miały miejsce obchody Dnia Unii Europejskiej. Były one podsumowaniem przedsięwzięć grup wychowawczych w formie konkursu. Ich przedstawicielki kilka tygodni wcześniej wylosowały jedno z państw przynależących do UE. Zadaniem wychowanek była prezentacja danego kraju w możliwie najciekawszej formie na forum społeczności Ośrodka. Tego dnia można było bez paszportu wybrać się do 6 krajów europejskich, zobaczyć zabytki, poznać zwyczaje, kuchnię i odmienne style życia. Wszystkie wychowanki były bardzo zaangażowane w przygotowania do konkursu, wykazały się znaczną pomysłowością. Finalnie komisja konkursowa ogłosiła wyniki. Miejsce I zdobyła grupa VI za ciekawą i pełną humoru prezentację Francji, miejsce II - grupa V za przedstawienie Wielkiej Brytanii, miejsce III przypadło w udziale grupie VII za prezentację Hiszpanii. Na wyróżnienia zasługują także grupy I, II i IV za zapoznanie zebranych z kulturą Włoch, Niemiec i Holandii. Wszystkim wychowankom serdecznie gratulujemy!

M.G., P.M.