MOW w Cerekwicy Nowej

III Powiatowe Warsztaty Samorządów Szkolnych


17.04.2015 r.

17 kwietnia 2015 r. uczestniczyłyśmy w III Powiatowych Warsztatach Samorządów Szkolnych, zorganizowanych przez Samorządy Uczniowskie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń pomiędzy Samorządami Uczniowskimi, a przedstawicielami władz miasta i gminy Jarocin - tematem przewodnim było pytanie "W jaki sposób możemy chronić środowisko?". Podczas tego spotkania odbyliśmy szkolenie poszerzające naszą wiedzę na temat ochrony środowiska, które przeprowadziła pani Małgorzata Kniat - nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Następnie wysłuchaliśmy dwóch wykładów z prezentacją multimedialną o szkodliwości hałasu w szkole obył się także pokaz mierzenia siły hałasu w dB, wykłady przeprowadziły panie reprezentujące Sanepid oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Podsumowaniem części szkoleniowej była prezentacja przedstawiająca metody postępowania z odpadami, którą zaprezentował pan Bartosz Sip - przedstawiciel Zakładu Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach. Po części szkoleniowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą pracę przestrzenną z surowców wtórnych, tej części warsztatów uczniowie 25 szkół prezentowali swoje prace, które następnie zostały ocenione przez Jury. NASZ "EKOUFOPTAK" o imieniu ELIOT stanął na podium, wraz z czterema jemu równymi pracami plastycznymi. Otrzymałyśmy dyplom z gratulacjami i bardzo atrakcyjne nagrody - oczywiście wyprodukowane z materiałów wtórnych pochodzących z odpadów. Podsumowaniem warsztatów było wytypowanie trzech najciekawszych działań związanych z ochroną środowiska, praktykowanych i sprawdzonych w swojej placówce. Każdy Samorząd Uczniowski przygotował opracowanie w 25 kopiach, którymi wymieniliśmy się, a następnie wybieraliśmy po trzy najciekawsze działania. Cieszymy się niezmiernie z faktu, że mogłyśmy uczestniczyć w tak wspaniałym spotkaniu i zaprezentować naszego "EKOUFOPTAKA" ELIOTA, podzielić się naszym dorobkiem w dziedzinie działań na rzecz ochrony środowiska. Następne spotkanie 22 maja 2015 r. jest to konkurs muzyczny pod hasłem "Ekologia na Rockowo" - naszym koleżankom, życzymy powodzenia!. Monika, Dagmara, Roksana, U.K.

Monika, Dagmara, Roksana, U.K.