MOW w Cerekwicy Nowej

Powiernik Piorunek


10.04.2015 r.Jesienią 2014r. grupa pracowników i wychowanek MOW w Cerekwicy Nowej zgłosiła do udziału w ogólnopolskim konkursie "Drzewo Roku 2015"- dąb rosnący w cerekwickim parku. W gronie nominujących drzewo do konkursu znaleźli się pracownicy: p. Waldemar, p. Robert, p. Krzysztof, p. Janusz i panie: Krystyna i Hanna oraz uczennice: Magda J., Elwira W. ,Jagoda Ś, Dagmara H., Żanetta O., Magdalena Ch. Zespół ten spisał - znaną jedynie z przekazów ustnych- historię drzewa i jego znaczenie dla miejscowej społeczności. Jury wybrane przez Klub Gaja na końcu lutego 2015r. wybrało 16 drzew, które przeszły do finału i biorą udział w głosowaniu internetowym. Nasz Piorunek nie znalazł się w finale, jednak uczestnictwo w konkursie przyczyniło się do spisania historii Piorunka i odkrycia go na nowo. Wielkopolska to bogata, urokliwa kraina. Na jej obszarze, na zachodnim krańcu Wysoczyzny Kaliskiej, położona jest wieś Cerekwica. Miejscowość zwyczajna i niezwyczajna o wyjątkowej historii. Ze wszystkich stron otaczają ją pola i łąki, te zaś malowniczo sąsiadują z dużymi kompleksami leśnymi. Wieś przecina rzeka Obra stanowiąc naturalną granicę między Cerekwicą Starą i Nową. Posiadłość ta była gniazdem rodowym Cerekwickich herbu Zaręba. Późniejszymi jej właścicielami, począwszy od XVIII wieku byli kolejno: Sośniccy, Bojanowscy, by w końcu XIX wieku stać się własnością rodu Czapskich. W tym miejscu zaczyna się zupełnie nowy rozdział w historii zespołu parkowo - pałacowego w Cerekwicy, kiedy to z majątku ziemskiego stał się miejscem służącym wychowaniu trudnej młodzieży. Tę funkcję w różnych formach organizacyjnych pełni po dzień dzisiejszy już od ponad 120 lat. W parku otaczającym budynki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w południowo - zachodniej jego części rosną potomkowie dawnej puszczy nadobrzańskiej - są to wiekowe dęby szypułkowe, wśród których wyróżnia się nasz 300 letni dąb o obwodzie 530 centymetrów i wysokości 30 metrów, zwany przez miejscowych Piorunkiem. Prowadzi do niego malownicza aleja grabowa. Właśnie to drzewo jest obiektem naszego zainteresowania. Trzy olbrzymie konary wyrastające z jednego pnia tworzą naturalną koronę, nawiązując symbolicznie do początków państwa polskiego, do legendy o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie. Dąb jest niemym świadkiem wydarzeń historycznych. Pamięta czasy zaborów, narodowych zrywów powstańczych, wojen światowych, ucisku miejscowej ludności. Przykładem tego może być internowanie w październiku i grudniu 1939 roku w budynku pałacu 250 Polaków z powiatu jarocińskiego. Dąb żyje, żyją też ludzie, którzy byli w Cerekwicy osadzeni i są dzisiaj świadkami tragicznej dla naszego narodu historii. Drzewo ma liczne rany - ślady po uderzeniach piorunem. Gminna wieść niesie, że były one każdorazowo zapowiedzią ważnych dla narodu polskiego wydarzeń. Ostatnie takie zdarzenie odnotowano przed ćwierćwieczem. Warto też zauważyć i docenić rolę Piorunka w życiu naszych podopiecznych na przestrzeni ponad wieku. Dąb był i jest dla nich swoistym powiernikiem. W cieniu jego konarów dziewczęta z różnych zakątków Polski powierzają mu swoje troski, zwierzają się ze zmartwień, snują plany na przyszłość, zawiązują nowe przyjaźnie. Ów zakątek parku jest idealnym miejscem spotkań z odwiedzającymi je najbliższymi, daje poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Takie właśnie drzewa od zarania dziejów były inspiracją dla twórców. Wielki eseista Guido Ceronetti pisał: Drzewa nie są zielenią: to nasi starsi bracia unieruchomieni ,(…) - Być może ten właśnie niezwykły dąb dumnie wznoszący się w cerekwickim parku zna tę starą prawdę. Nasz dąb to dom wielu stworzeń, które znajdują tu schronienie i pożywienie. W grubej, chropowatej korze i licznych ranach znalazły swoje miejsce owady, chrząszcze, motyle a w rozłożystych gałęziach gniazdują ptaki pospolite i niepospolite, a wśród nich sowa uszatka i rzadki gatunek dzięcioła czarnego. Dziuple starego drzewa zamieszkują wiewiórka i kuna leśna. Piorunek został uznany przez nominujących go za strażnika polskości tych ziem i powiernika wielu pokoleń.

K. S.