MOW w Cerekwicy Nowej

Konkurs na Palmę wielkanocną.


28.03.2015

28 marca 2015 r. z okazji zbliżającej się Niedzieli Palmowej wychowanki zrzeszone w Radzie Samorządu przeprowadziły konkurs na Palmę wielkanocną. W konkursie uczestniczyły wychowanki z wszystkich grup wychowawczych, w każdej z grup dziewczęta zaprojektowały i własnoręcznie wykonały po jednej wspólnej palmie. Do wykonania palm wykorzystano tradycyjne techniki pracy, własną inwencję twórczą, odpowiednie materiały i elementy zdobnicze. Konkurs okazał się doskonałą okazją na prezentowanie własnych uzdolnień plastycznych. Komisja w składzie: sześciu wychowanek - przedstawicielek poszczególnych grup oraz opiekunek Samorządu, dokonała oceny zgłoszonych do konkursu prac. W wyniku całościowej oceny przyznano: pierwsze miejsce autorkom pracy z grupy VI/66p., drugie miejsce zajęła praca z grupy V/56 p., miejsce trzecie zdobyła praca dziewcząt z grupy IV/51p., czwarte miejsce zdobyły dziewczęta z grupy VII/50 p., miejsce piąte zdobyła praca wykonana przez wychowanki grupy II/45 p., szóste miejsce przyznano autorkom pracy z grupy I/42 p.. Ponadto indywidualnie oceniono jedną palmę, której autorką była Wiktoria W. z grupy II jej praca otrzymała 40 p. Uczestniczki konkursu nagrodzone zostały słodkimi upominkami w formie czekolad oraz czekoladowych symboli świątecznych jak: zajączki, jajka i kurczaki.

M.R., U.K.