MOW w Cerekwicy Nowej

Dzień Bezpiecznego Internetu


12.02.2015


Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w Polsce od 2005 r. Jego organizatorami są Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), tworzące Polskie Centrum Programu "Safer Internet" - odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce. DBI na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online. W naszym Ośrodku obchody DBI rozpoczęliśmy już w styczniu. Wtedy to ogłoszony został konkurs plastyczny polegający na wykonaniu przez grupy wychowawcze wspólnej pracy- plakatu obrazującego hasło tegorocznych obchodów DBI "Razem tworzymy lepszy Internet". Dziewczęta wykonały też ścienną gazetkę tematyczną w pracowni komputerowej, na której znalazły się informacje dotyczące DBI, zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w sieci, 10 przykazań bezpiecznego Internetu itd. Kolejnym etapem działań była projekcja filmu "Cyberprześladowca" opowiadającego historię nastolatki, która padła ofiarą prześladowania w Internecie, co w konsekwencji pchnęło ją do podjęcia próby samobójczej. Film ten wprowadził dziewczęta w problematykę cyberprzemocy i przygotował do udziału w warsztatach edukacyjnych. Zajęcia "STOP CYBERPRZEMOCY" odbyły się popołudniu 10 lutego, przeprowadziła je pani pedagog Aniela Świątek. W trakcie zajęć wychowanki zapoznały się z pojęciem tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz jej podstawowymi formami. Ponadto poznały konsekwencje tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Podczas warsztatów wspólnie wypracowano reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocą.

A.P.