MOW w Cerekwicy Nowej

ABC komputera


31.01.2015


W związku z uczestnictwem w konkursie " babcia " dziadek ogłoszonym przez Fundację Orange i Junior Media, 31 stycznia 2015 r. w Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej, z okazji Dnia Babci i Dziadka, odbyły się zajęcia edukacyjne dla seniorów pt.:" ABC komputera". Konkurs ogłoszony jest dla gazetek szkolnych wobec tego zajęcia przygotowały i przeprowadziły uczennice zrzeszone w Radzie Samorządu Uczniowskiego, które wchodzą w skład zespołu redakcyjnego gazety MOWa Cerekwicy. W powyższych zajęciach udział wzięło dziesięciu seniorów, w tym emerytowani pracownicy placówki. Seniorzy zdobyli umiejętności podstawowej obsługi komputera, a następnie uczennice naszej szkoły pokazały babciom i dziadkom, jak wiele ciekawych informacji znajduje się w sieci, w jaki sposób mogą rozwijać swoje pasje-zainteresowania, czy komunikować się ze znajomymi. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy zadeklarowali udział w następnych zajęciach licząc na wspólne, z młodzieżą, podróże i aktywność w wirtualnym świecie.

U.K