MOW w Cerekwicy Nowej

Dzień Ligi Ochrony Przyrody


27.01.2015


27 stycznia z okazji obchodzonego w tym miesiącu Dnia Ligi Ochrony Przyrody odbyły się zajęcia mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej i idei ochrony przyrody. Podczas zajęć wychowanki zapoznały się z historią LOP oraz celami działalności tej organizacji. Ponadto zadaniem każdej grupy było rozwiązanie krzyżówki ekologicznej i wyjaśnienie głównego hasła oraz opracowanie kodeksu postępowania ekologicznego na co dzień w poszczególnych obszarach: woda, energia, odpady, transport i zakupy ekologiczne. Wychowanki wykonały także plakaty obrazujące wylosowane hasło: Czysta woda zdrowia doda, Powietrze takie masz jak o nie dbasz, Zdrowa gleba – matka naszego chleba, Energia siła wielka z różnego źródła, Śmieci mniej – ziemi lżej, Dbając o środowisko przyrodnicze będziesz miała życie malownicze. W trakcie realizacji wszystkich zadań dziewczęta wykazały się nie tylko dużą pomysłowością ale również wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

A.P., J.W.