MOW w Cerekwicy Nowej

Zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji interpersonalnej


25.01.2015


Konflikty, skąd się biorą? W jaki sposób je rozwiązywać? W dniu 25. O1. 2015r. w niedzielę, w godzinach popołudniowych odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji interpersonalnej dla wszystkich wychowanek Ośrodka. Głównym celem spotkania było ukazanie barier komunikacji międzyludzkiej. Dziewczęta chętnie uczestniczyły w warsztatach nabywając umiejętności z powyższych zagadnień. Uczyły się określać konflikt, ustalać sposoby jego rozwiązywania i wybierać rozwiązania jak najbardziej korzystne. Towarzyszyło im nie tylko skupienie, ale także swoboda w kreowaniu wypowiedzi na dany temat. Atmosfera była miła, wychowanki wyraziły pozytywną opinię o przeprowadzonym programie.

M.S., A.P