MOW w Cerekwicy Nowej


22.02.2014
Dzień Myśli Braterskiej

W dniu 22.02.2014 r. 4 dziewczęta reprezentowały Drużynę Harcerską z naszego Ośrodka na Dniu Myśli Braterskiej w Jarocinie. Jak co roku zjechali się reprezentanci wszystkich drużyn Hufca Jarocin, żeby uczcić urodziny założyciela skautingu.

G.W.