MOW w Cerekwicy Nowej


25.01.2014
Ptakoliczenie

W sobotnie przedpołudnie, 25 stycznia 2014 roku, odbyło się Zimowe Ptakoliczenie. Miłośnicy przyrody ze szkoły podstawowej z Wojciechowa oraz gimnazjaliści z Jaraczewa i Cerekwicy uczestniczyli w jubileuszowej, dziesiątej akcji liczenia ptaków, wzorowanej na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". Spotkanie rozpoczęło się w szkole w Cerekwicy. Na początek młodzi ornitolodzy wykonali z masy solnej wizerunek sowy, uznawanej powszechnie za symbol mądrości. Kolejnym punktem programu był film przyrodniczy, który przybliżył wybrane sylwetki ptaków. Uczniowie zapoznali się z gatunkami najczęściej obserwowanymi zimą. Otrzymali także praktyczne wskazówki, ułatwiające identyfikację poszczególnych gatunków. Kolejne zadanie polegało na wykonaniu w grupach plakatu pt. "Podziwiamy ptasie piękności zimą". Można było korzystać z różnych materiałów i technik. Pomocne okazały się szablony malowanek, wycinanek i ptasie orgiami. Prace były bardzo pomysłowe i wszystkie zasłużyły na wyróżnienie, dlatego zostaną zawieszone w szkołach uczestniczących w ptakoliczeniu. Najważniejszym punktem programu był zimowy spacer. Ze względu na ujemne temperatury, niestety dość krótki. Podworski park otaczający szkołę w Cerekwicy pięknie prezentował się w słońcu, a pokryte lodem drzewa przypominały bajkowy pejzaż. Dziesięciostopniowy mróz nie tylko szczypał w policzki, ale również przestraszył naszych ptasich przyjaciół. Udało nam się zaobserwować przelatującą swym charakterystycznym, jakby nieporadnym i chwiejnym lotem sójkę. Wychodząc poza park, nad pobliski staw, mieliśmy nadzieję spotkać kolejne gatunki, niestety, bystre oko młodych ornitologów wypatrzyło tylko gniazdo sroki wysoko w koronie drzewa. W drodze powrotnej do ciepłych domów tylko nieliczna grupa trafiła na wielką niespodziankę. Naszym oczom ukazało się duże stado (ok. 35 osobników) żółtozielonych i szarych małych ptaków zwinnie skaczących po śniegu. Większość z nich to bohaterowie dzisiejszego Ptakoliczenia - dzwońce! Pozostałe (10 osobników) to mało płochliwe wróble. Akcja, której koordynatorem w Polsce jest OTOP, cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczestnikom przyrodniczej imprezy, mimo mroźnej zimowej aury i małej liczby ptasich przyjaciół, dopisywał dobry nastrój.

A. Płończak - nauczyciel Gimnazjum w Jaraczewie