MOW w Cerekwicy Nowej


17.11.2013
Święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Świat jest wciąż pełen fanatyzmu i ignorancji, ludzie wciąż obawiają się "inności." Jedną z najskuteczniejszą metod przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom jest kultywowanie idei tolerancji. Żadne społeczeństwo nie rozkwitnie, jeśli nie będzie rozwijać tej podstawowej wartości. Tolerancja jest niezbędna dla pokoju, demokracji i zrównoważonego rozwoju. We współczesnym i współzależnym świecie ciągle rośnie liczba osób wywodzących się z wielokulturowych społeczności. Mimo różnic wszyscy mamy te same potrzeby: chcemy wieść godne życie i pozostawić naszym dzieciom świat, w którym ludzie będą wolni, świat bez biedy i strachu. Wspólne życie w duchu tolerancji pozwala na współżycie oparte na dobrych stosunkach sąsiedzkich oraz odgrywa istotną rolę w przekładaniu nadziei na rzeczywistość. Tolerancja nie oznacza tylko "znoszenia" innych. Przeciwnie, tolerancja wymaga aktywnego zaangażowania w ochronę praw człowieka i podstawowych wolności, przyznania, że to co nas łączy jest silniejsze od tego, co nas dzieli. Tolerancja to przestrzeganie zasad postępowania, podejmowanie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za innych. Nadszedł czas, w którym stary świat zmienia się powoli choć nieodwracalnie, a kontury nowego świata dopiero zaczynają nabierać kształtów. W czasach zmian musimy pozostać wiernymi idei i zasadom, które stanowią sedno Karty Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wśród tych podstawowych wartości znajduje się tolerancja. Bycie tolerancyjnym w praktyce jest niezwykle istotne i powinno oznaczać coś więcej niż tylko pokojowe współistnienie. Tolerancja oznacza wzajemne zrozumienie, które jest aktywnie wspierane przez dialog i konstruktywne kontakty z innymi ludźmi. 17 listopada dziewczęta w naszym ośrodku wzięły udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Przygotowywały się do niego tydzień: projektując plakaty, pisząc opowiadania na temat tolerancji. Natomiast w niedzielę zniszczyły mur nietolerancji - zbudowany z nienawiści, zazdrości, obłudy, fałszu, agresji, rasizmu, stereotypów itp. I zbudowały most tolerancji z szacunku, radości, bezinteresowności, prawdy, przyjaźni itp.


E.M.