MOW w Cerekwicy Nowej


7.11.2013
Wybory

W czwartek 07 listopada 2013 r. odbyło się zebranie organizacyjno - wyborcze Rady Samorządu Wychowanek, podczas którego dokonano wyboru przewodniczącej. Wybory były tajne i niezależne, w wyniku głosowania przewodniczącą została wybrana Agnieszka T. z grupy V, Następnie nowo wybrana przewodnicząca ustaliła skład Rady, do którego wchodzą: Joanna Cz. z grupy II - zastępca przewodniczącej, Magdalena W. z grupy V - sekretarz, osobą wspierającą sekretarza jest Monika C., Aleksandra B z grupy VII. - kronikarz, Poza tym wybrano przedstawicielki grup wychowawczych, które na spotkaniach organizacyjnych Samorządu będą reprezentowały społeczność swojej grupy: - grupę I reprezentuje Dominika K . - grupę III reprezentuje Magdalena K. - grupę IV reprezentuje Dagmara H. W trakcie zebrania opracowano plan pracy Rady Samorządu Wychowanek na rok szkolny 2013/2014, który będzie opublikowany w zakładce Samorządu.


Sekretarz Rady Samorządu Magdalena W., Opiekun Samorządu U.K.

Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek B
Czytaj cało¶ć...Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek C
Czytaj cało¶ć...


Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek C
Czytaj cało¶ć...


 pkp
Rozkład jazdy PKP