MOW w Cerekwicy Nowej


26.10.2013
Słowiańskie Dziady na Halloween.

Dzieci i młodzież szkolna przejawiają zainteresowanie w kierunku kultury anglosaskiej związanej z zabawą, paradami, a zwłaszcza ciekawymi, charakterystycznymi dla Halloween, strojami. Skłaniając się w stronę tych zainteresowań w Sobotę 26 października 2013 r. wychowanki zrzeszone w Radzie Samorządu, pod kierunkiem opiekunek Samorządu przedstawiły inscenizację fragmentu II Części Dziadów" Adama Mickiewicza. Scenografia (przygotowana przez panią E. Maślińską) atmosfera i charakteryzacja związana z bohaterami lektury, umożliwiły dziewczętom przeżywanie Halloween w duchu słowiańskich przodków. Po przedstawieniu odbyła się dyskoteka i prezentacja najciekawszych charakteryzacji postaci związanych z obrzędem Dziadów. Za talent plastyczny i pomysłowość dziewczęta nagrodzono słodyczami ufundowanymi przez Stowarzyszenie OD NOWA.


U.K.