MOW w Cerekwicy Nowej


25.10.2013
Wyniki wyborów

W czwartek 24 października 2013 r w naszym Ośrodku odbyły się wybory do Rady Samorządu Wychowanek. Za uprawnionych do głosowania uznano zgodnie z Regulaminem Samorządu: wychowanki obecne w ośrodku i pracowników pedagogicznych. Spośród uprawnionych 117 osób, do głosowania przystąpiły 102 osoby. Wybory zostały przeprowadzone według demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały opiekunki Samorządu: U. Kuczerawa, M. Ratajczak oraz komisja wyborcza w składzie: Katarzyna, Justyna, Monika, Róża. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Wychowanek oraz Regulaminem wyborów do SW w roku szkolnym 2013/2014 do Rady SW weszło 7 osób z największą liczbą uzyskanych głosów, są to: z listy wyborczej Nr 1-Dominika 73 głosy, z listy wyborczej Nr 2 - Joanna 89 głosów, z listy wyborczej Nr 3 -Magdalena 72 głosy, z listy wyborczej Nr 4 - Dagmara 83 głosy, z listy wyborczej Nr 5 - Agnieszka 69 głosów, z listy wyborczej Nr 6 - Monika 70 głosów, z listy wyborczej Nr 7 -, Aleksandra 69 głosów. Nowo wybrana Rada Samorządu Wychowanek podczas najbliższego zebrania organizacyjnego dokona. wyboru przewodniczącej, która przydzieli zakres obowiązków poszczególnym członkiniom zarządu. Frekwencja wyborcza z każdym rokiem wzrasta, w tegorocznych wyborach uczestniczyło 87% z osób uprawnionych do głosowania. Tak wysoka frekwencja umacnia w przekonaniu, iż społeczność naszej placówki zgodnie z ideą samorządności dokonuje świadomych i odpowiedzialnych wyborów, że wszyscy aktywnie współuczestniczymy w działalności ośrodka. W imieniu społeczności naszego Ośrodka, ustępującemu Zarządowi S W dziękuję za wspaniałą współpracę oraz solidne wypełnienie przyjętych na siebie obowiązków Natomiast nowo wybranym przedstawicielkom Samorządu życzę, owocnej pracy oraz zrealizowania obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej.


U.K.

Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek B
Czytaj cało¶ć...Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek C
Czytaj cało¶ć...


Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek C
Czytaj cało¶ć...


 pkp
Rozkład jazdy PKP