MOW w Cerekwicy Nowej


25.10.2013
Wyniki wyborów

W czwartek 24 października 2013 r w naszym Ośrodku odbyły się wybory do Rady Samorządu Wychowanek. Za uprawnionych do głosowania uznano zgodnie z Regulaminem Samorządu: wychowanki obecne w ośrodku i pracowników pedagogicznych. Spośród uprawnionych 117 osób, do głosowania przystąpiły 102 osoby. Wybory zostały przeprowadzone według demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały opiekunki Samorządu: U. Kuczerawa, M. Ratajczak oraz komisja wyborcza w składzie: Katarzyna, Justyna, Monika, Róża. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Wychowanek oraz Regulaminem wyborów do SW w roku szkolnym 2013/2014 do Rady SW weszło 7 osób z największą liczbą uzyskanych głosów, są to: z listy wyborczej Nr 1-Dominika 73 głosy, z listy wyborczej Nr 2 - Joanna 89 głosów, z listy wyborczej Nr 3 -Magdalena 72 głosy, z listy wyborczej Nr 4 - Dagmara 83 głosy, z listy wyborczej Nr 5 - Agnieszka 69 głosów, z listy wyborczej Nr 6 - Monika 70 głosów, z listy wyborczej Nr 7 -, Aleksandra 69 głosów. Nowo wybrana Rada Samorządu Wychowanek podczas najbliższego zebrania organizacyjnego dokona. wyboru przewodniczącej, która przydzieli zakres obowiązków poszczególnym członkiniom zarządu. Frekwencja wyborcza z każdym rokiem wzrasta, w tegorocznych wyborach uczestniczyło 87% z osób uprawnionych do głosowania. Tak wysoka frekwencja umacnia w przekonaniu, iż społeczność naszej placówki zgodnie z ideą samorządności dokonuje świadomych i odpowiedzialnych wyborów, że wszyscy aktywnie współuczestniczymy w działalności ośrodka. W imieniu społeczności naszego Ośrodka, ustępującemu Zarządowi S W dziękuję za wspaniałą współpracę oraz solidne wypełnienie przyjętych na siebie obowiązków Natomiast nowo wybranym przedstawicielkom Samorządu życzę, owocnej pracy oraz zrealizowania obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej.


U.K.