MOW w Cerekwicy Nowej


10.10.2013
Zajęcia na temat idei samorządności w szkole-ośrodku.

"Samorząd - to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku".
Janusz Korczak

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Samorządu Uczniowskiego - Wychowanek, w czwartek 10 października2013 r. dla społeczności naszego Ośrodka odbyły się zajęcia na temat idei samorządności w szkole-ośrodku. W zajęciach uczestniczyły wszystkie obecne w tym dniu wychowanki i wychowawcy grup. Myślą przewodnią zajęć było przesłanie polskich pedagogów - Janusza Korczak oraz Aleksandra Kamińskiego - "nie kary i twarda dyscyplina, ale możliwość kształtowania rzeczywistości oraz możliwość wpływu na podejmowane decyzje wzmacniają w uczniach poczucie odpowiedzialności za swoją grupę i przestrzeń, a także uczą zaangażowania w życie społeczne". Podsumowaniem zajęć był konkurs z wiedzy o samorządzie uczniowskim, w którym wychowanki miały możliwość ustnej i pisemnej prezentacji zdobytej wiedzy.
Wszystkie uczestniczki (61 osób) na zadane pytania odpowiedziały wykazując się dużą wiedzą:
17 dziewcząt otrzymało od 10 - 12 p. / 12 punktów możliwych do zdobycia, a pozostałe 44 wychowanki otrzymały w granicach od 8 - 9 p. Zdobyta wiedza ułatwi naszym podopiecznym przeprowadzenie kampanii przedwyborczej oraz wyborów, które odbędą się 24 października 2013 r.


U.K., A.Ś., M.R.