MOW w Cerekwicy Nowej


30.09.2013
26 września - Europejski Dzień Języków
Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 45 krajach członkowskich Rady Europy. Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić poziom znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych. W ciągle globalizującym się społeczeństwie umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse - szanse na pracę, szansę na naukę, szanse na lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata. W tym roku Europejski Dzień Języków obchodzony był w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej po raz pierwszy. Dziewczęta podzielone na sześć grup wzięły udział w quizie językowym, zmierzyły się z "łamańcami" w języku niemieckim (w tej konkurencji uczestniczyli również nauczyciele i wychowawcy) oraz spróbowały swych sił w tłumaczeniu sentencji z języka niemieckiego na język polski. Część dziewcząt wzięła udział w ogłoszonym wcześniej w ramach obchodzonego święta konkursie plastycznym pod hasłem "Współczesna Wieża Babel". Całość uroczystości okraszona była wielojęzyczną oprawą muzyczną. Na szczególną uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie wychowanek oraz chętny udział w konkursach. Poniesione trudy zrekompensowały nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Wierzymy, że po dzisiejszym dniu nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że trzeba i warto uczyć się języków obcych i przede wszystkim, że nauka języków obcych sprawia przyjemność. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za wspólna zabawę:-)


S.H.-D., A.B., M.W., H.K., J.B.