MOW w Cerekwicy Nowej


25.09.2013
"Odkrywamy Czystą Polskę"
"Odkrywamy Czystą Polskę";- pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja, która w naszej placówce ruszyła 20 września.W porządkowaniu "świata" wzięły udział wszystkie wychowanki. Dziewczęta z poszczególnych grup uporządkowały wyznaczony wcześniej teren, począwszy od najbliższego otoczenia po drogi wiodące do dwóch najbliższych lasów oraz ich obrzeży . Kampanii towarzyszyły również pogadanki oraz konkursy o tematyce ekologicznej, mające na celu uświadomienie celowości tego typu przedsięwzięć oraz potrzebę segregacji odpadów i dbałości o środowisko.


J.W.