MOW w Cerekwicy Nowej


15.06.2013
Gminny Marsz na Orientację

Dnia 15 czerwca 2013 roku, tradycyjnie już, nasze wychowanki uczestniczyły w Gminnym Marszu na Orientację połączonym z wycieczką przyrodniczą. Uczniowie na starcie marszu otrzymali mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i to oni decydowali o trasie wędrówki. Droga wiodła przez pola, łąki oraz leśne dukty w pobliżu Cerekwicy. Zadaniem uczestników było odnalezienie 8 punktów kontrolnych naniesionych na mapy, w których czekały na nich różne zadania. Wśród nich znalazła się krzyżówka i przyrodnicze rebusy, rozpoznawanie leśnych gatunków zwierząt i drzew oraz głosów ptaków. Ciekawym zadaniem okazało się nadawanie wiadomości alfabetem Morse'a. Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Przewodników Turystycznych. W związku z tym jedno z zadań dotyczyło odnalezienia ukrytych w leśnym gąszczu rozmaitych atrybutów turysty (mapa, karimata, plecak, kompas, lupa, metalowy kubek…). Wszystkim wychowankom należą się gratulację za wytrwałość i kondycję, sprawną pracę w grupach, dużą wiedzę przyrodniczą oraz dobre posługiwanie się mapą.


R.M.