MOW w Cerekwicy Nowej


"Topienie Marzanny"

2.04.2013

"Marzanno, Marzanno odejdź, prosimy, Nie chcemy już więcej żadnych śladów zimy"

Topienie Marzanny to tradycyjny, ludowy obrzęd wywodzący się z pogańskich wierzeń, w których Marzanna było imieniem bogini symbolizującej śmierć. Jej palenie jest momentem triumfu życia rozwijającego się na wiosnę nad śmiercią panującą zimą. Współcześnie zwyczaj ten jest okazją do zabawy i radosnego powitania długo wyczekiwanej wiosny. Wszystkie grupy wychowawcze naszego Ośrodka także wykonały swoje Marzanny, by następnie spalić je przy wspólnym ognisku. Wraz z kukłami spłonęły karteczki, na których dziewczęta wypisały swoje złe wspomnienia z nadzieją, że już nigdy nie powrócą. Symbolicznemu pożegnaniu zimy towarzyszyło recytowanie rymowanek samodzielnie ułożonych przez nasze wychowanki.


M.G.