MOW w Cerekwicy Nowej


Konkur "Palma Wielkanocna"

22.03.2013

22 marca 2013 r. z okazji zbliżającej się Niedzieli Palmowej wychowanki zrzeszone w Radzie Samorządu przeprowadziły konkurs na Palmę wielkanocną. W konkursie uczestniczyły wychowanki z wszystkich grup wychowawczych, w każdej z grup dziewczęta zaprojektowały i własnoręcznie wykonały po jednej wspólnej palmie. Wychowawcy grup wspierając swoje wychowanki zadbali o dostarczenie swoim podopiecznym materiałów potrzebnych do wykonania palm. Wychowanki do wykonania palm wykorzystały tradycyjne techniki pracy, własną inwencję twórczą, dokonały doboru odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych zwracając uwagę na estetykę prac. Konkurs okazał się doskonałą okazją do kultywowania pięknego ludowego zwyczaju-znanego od średniowiecza, sposobem na prezentowanie uzdolnień plastycznych oraz kształcenia nawyków estetycznych. Komisja w składzie: siedmiu wychowanek- przedstawicielek poszczególnych grup oraz pięciu wychowawców, według opracowanych kryteriów dokonała oceny zgłoszonych do konkursu prac. W wyniku całościowej oceny przyznano: pierwsze miejsce grupie V i VII, drugie miejsce grupie III i VI, miejsce trzecie grupie II i IV. Ponadto indywidualnie oceniono dwie prace, których autorkami były Dominika K. i Magdalena J.: pierwsze miejsce zdobyła praca Dominiki a drugie Magdaleny. Uczestniczki konkursu nagrodzone zostały słodkimi upominkami w formie czekolad oraz czekoladowych symboli świątecznych jak: zajączki, jajka i kurczaki.

U.K