MOW w Cerekwicy Nowej


"Pierwsza pomoc"

25.02.2013

W poniedziałek 25.02.2013r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach. Gościliśmy pana Wojtka - zawodowego ratownika medycznego, który podzielił się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami w ratowaniu ludzkiego życia. Zajęcia miały przede wszystkim charakter praktyczny - młodzież samodzielnie wykonywała masaż serca i sztuczne oddychanie, wykorzystując do tego fantomy. Głównym celem zajęć było uświadomienie dziewczynom znaczenia udzielania pomocy poszkodowanym w pierwszych minutach po wypadku. Spotkanie z ratownikiem cieszyło się dużym zainteresowaniem i aktywnością wychowanek.

W.S.