MOW w Cerekwicy Nowej


Dzień Myśli Braterskiej 23.02.2013

W kalendarzu harcerskim jest jeden szczególny dzień - 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej. Harcerze właśnie wtedy świętują urodziny generała Roberta Baden-Powella - założyciela skautingu. Jednak w tym dniu nie skupiają się tylko na tej wielkiej osobistości, ale także na sobie nawzajem. Okazują sobie braterstwo na różne sposoby. 23.02.2013 r. w szkole podstawowej nr 2 w Jarocinie spotkali się harcerze ze wszystkich drużyn ZHP w Jarocinie. Wspólne spotkanie było okazją do okazania wzajemnej sympatii, zabaw i wspomnień. Nasze harcerki wraz z instruktorem z radością wzięły udział w tej uroczystej zbiórce.

G. W.