MOW w Cerekwicy Nowej


"Święty Walenty patron nie tylko zakochanych" 14.02.2013

Święty Walenty był biskupem żyjącym w III wieku we Włoszech. Zginał śmiercią męczeńską 14 lutego 269 roku. W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę. Na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.Św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki. 17 lutego w związku z obchodami dnia Świętego Walentego dziewczęta z naszego Ośrodka wykonały kartki, którymi obdarowały najbliższe sobie osoby.

T.G. J.W.