MOW w Cerekwicy Nowej


Dzień Ochrony Praw Człowieka 10.12.2012

W ramach Dnia Ochrony Praw Człowieka obchodzonego 10 grudnia w każdej grupie wychowawczej pojawiły się plakaty edukacyjne. Zadaniem tych plakatów jest zapoznanie wychowanek z prawami przysługującymi każdemu człowiekowi bez względy na pochodzenie, wiek, kolor skóry, wyznanie, miejsce zamieszkania. Na plakatach znajdują się także informacje o organizacjach i aktach prawnych gwarantujących i chroniących prawa człowieka.

E.M.