MOW w Cerekwicy Nowej


Słowiańskie Dziady na Halloween.
27.10.2012

W związku ze zbliżającą się Nocą Zaduszkową w Sobotę 27 października 2012 r. Rada Samorządu Wychowanek, pod kierunkiem opiekunek samorządu, przedstawiła inscenizację II części Dziadów A. Mickiewicza, która nawiązywała do innego oryginalnego kulturowo sposobu obchodzenia tego święta m. in. anglosaskiego Halloween. Po przedstawieniu odbyła się dyskoteka dla społeczności Ośrodka, na którą wstępem była charakteryzacja postaci związanych z obrzędem Dziadów, w trakcie zabawy przeprowadzono konkurs na najciekawszą charakteryzację. Zdaniem komisji oraz pozostałych uczestników największą pomysłowością wykazały się: Na pierwszym miejscu: Jolanta z grupy VII , Dorota z grupy VI, Joanna z grupy II Na drugim miejscu: Weronika z grupy VII, Milena z grupy I, Klaudia z grupy I Trzecie miejsce zdobyły: Beata z grupy VII, Kasia z grupy VI, oraz grupa I V wraz ze swoim wychowawcą panią Gabrielą Czwarte miejsce zdobyła Kornelia z grupy VI. Laureatki nagrodzono upominkami ufundowanymi przez Dyrekcję Ośrodka.

U.K.