MOW w Cerekwicy Nowej


Miesiąc Dobroci dla Zwierząt
14.10.2012

14 października 2012 roku dziewczęta z naszego Ośrodka wzięły udział w zajęciach dotyczących Miesiąca Dobroci dla Zwierząt, którego obchody mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt. Podczas obchodów zwraca się uwagę społeczeństwa na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Nasze wychowanki wykonały plakaty edukacyjne oraz pomalowały karmniki dla ptaków przed zbliżającą się zimą.

E.M.