MOW w Cerekwicy Nowej

Wybory do Rady Samorządu Wychowanek 2012/2013

27.09.2012

Jednym z wielu zadań Ośrodka jest wychowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym. Przykładem demokracji są coroczne wybory do Samorządu Wychowanek. Tegoroczne wybory odbyły sie 27 września, poprzedziła je kampania wyborcza, kandydatki do Rady Samorządu przygotowały plakaty wyborcze, w treści których umieściły hasła oraz swoje propozycje działań dotyczących samorządności i praworządności wśród społeczności ośrodka. Za uprawnionych do głosowania uznano zgodnie z Regulaminem Samorządu: wychowanki obecne w ośrodku i pracowników pedagogicznych. Spośród uprawnionych 86 osób, do głosowania przystąpiły 74 osoby. Wybory zostały przeprowadzone według demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały opiekunki Samorządu: U. Kuczerawa, M. Ratajczak oraz komisja wyborcza w składzie: Patrycja, Marta, Paulina, Sylwia. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Wychowanek oraz Regulaminem wyborów do SW w roku szkolnym 2012/2013 do Rady SW weszły 4 osoby z największą liczbą uzyskanych głosów, są to: Marlena 54 głosy, Natalia 37 głosów, Dorota 27 głosów i Agnieszka 27 głosów. Frekwencja wyborcza z każdym rokiem wzrasta, tym razem 86% umacnia w przekonaniu, że społeczność Ośrodka dokonuje świadomych i odpowiedzialnych wyborów, że wychowanki współuczestniczą w działalności ośrodka. 27 września odbyło się również zebranie organizacyjne Rady Samorządu, podczas którego nastąpił wybór przewodniczącej i podział obowiązków: Przewodnicząca Marlena - odpowiedzialna za działalność Rady SW oraz za wyznaczanie dyżurów przy telefonie (budka) w budynku A Zastępca przewodniczącej Agnieszka - odpowiedzialna za prawidłowy przepływ informacji do grup wychowawczych - na temat działalności Samorządu oraz za wyznaczanie dyżurów w stołówce (zmywalnia naczyń) Sekretarz Dorota - odpowiedzialna za sporządzanie protokółów i sprawozdań z działalności SW oraz za wyznaczanie dyżurów podczas przerw szkolnych Kronikarz Natalia - odpowiedzialna za prowadzenie kroniki SW oraz za współpracę przy układaniu jadłospisów.

U.K.