MOW w Cerekwicy Nowej

Wspólne posiedzenie wyjazdowe Komisji

10.09.2012

W dniu 10 września 2012r. odbyło się w naszym Ośrodku Wspólne posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji Parlamentu Krajowego Hesji z Komisją Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Radnymi Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.
Przedmiotem obrad była rola i miejsce samorządu wojewódzkiego w realizacji zadań edukacyjnych na przykładzie województwa wielkopolskiego.

Placówka nasza wybrana została jako przykład efektywnego wykorzystania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej dla celów związanych z oświatą i wychowaniem.

Delegacji polskiej przwodniczył wicemarszałek pan Tomasz Bugajski a stronie niemieckiej minister edukacji Hesji pani Nicola Beer, Komisji Edukacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przewodniczyła pani Małgorzata Stryjska - radna sejmiku województwa wielkopolskiego, zaś stronie niemieckiej dr. Michael Reuter - przewodniczący Komisji Edukacji Parlamentu Hesji.
Departament Edukacji i Nauki reprezentowała pani dyrektor Joanna Ganowicz i zastępca dyrektora pan Piotr Waśko.
Gospodarzem spotkania w Cerekwicy był dyrektor MOW - Marek Krzyżostaniak.

Gości oprowadzały po placówce - wicedyrektor Małgorzata Grenda i wicedyrektor Karolina Kosmowska.
Gości oprowadzały po placówce - wicedyrektor Małgorzata Grenda i wicedyrektor Karolina Kosmowska.

od lewej
Anna Markiewicz-Zielińska - dyrektor Biura Wpółpracy Międzynarodowej,
Tomasz Bugajski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
Marek Krzyżostaniak - dyrektor MOW w Cerekwicy,
Joanan Ganowicz - dyrektor Departamentu Edukacji UMWW w Poznaniu.Prezentacja programu wychowawczego "Gdy zostanę mamą...", psycholog Paulina Mielcarz i pedagog Aniela Świątek.od lewej:
Nicola Beer - Minister Edukacji Hesji,
dr. Michael Reuter - Przewodniczący Komisji Edukacji Parlamentu Hesji,
Małgorzata Stryjska - Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Tomasz Bugajski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.