MOW w Cerekwicy Nowej

Bierzmowanie

9.06.2012

W sobotę 9 czerwca młodzież naszej parafii (klas trzecich gimnazjum, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Udzielił go ksiądz biskup Gzregorz Balcerek, który w wygłoszonej homilii zachęcał zgromadzonych w kościele do prowadzenia życia w sposób godny, w oparciu o zasady wiary. W słowach kierowanych do wiernych podkreślał, że najważniejsza w życiu chrześcijanina jest wierność wierze, wyrażana chociażby poprzez systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Młodzież odnowiła przyrzeczenia chrzcielne i złożyła wyznanie wiary, po czym wszyscy kandydaci zostali namaszczeni olejem Krzyżma Świętego. Uroczystość miała miejsce w naszej parafii, w kościele św. Jakuba Większego Apostoła.

Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek B
Czytaj cało¶ć...Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek C
Czytaj cało¶ć...


Przebudowa
Przebudowa Placówki
Budynek C
Czytaj cało¶ć...


 pkp
Rozkład jazdy PKP